Trafikte Gençlik Hareketi Projesi Hakkında

Projenin Amacı

Trafikte Gençlik Hareketi projesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirilmiştir. Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında uygulanan Trafikte Gençlik Hareketi, özellikle lise döneminde bulunan gençlerimizde trafik güvenliği konusunda farkındalığı ve bireysel sorumluluğu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Hedef ve Yararları

Trafik, tüm insanları ilgilendiren toplumsal ve yaşamsal bir konudur. Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar ve istatistiki bilgiler, ölüm nedenleri arasında trafik kazalarının her geçen gün daha fazla yer tuttuğunu ve bu durum değişmezse ölüm nedenleri arasında ilk sıraya trafik kazalarının yerleşeceğini göstermektedir.

Yine istatistiklere göre trafik açısından en çok, toplumun yarınlarını oluşturan ve trafik kültürünün olumlu yönde değişmesini sağlayacak en önemli itici güç ve kaynak olan gençler risk altındadır. En verimli çağlarında, hayata atıldıkları dönemde gençlerin trafik kazalarından korunması, onlara sağlayacağımız trafik güvenliği bilinciyle ilişkilidir ve yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenlerle, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın desteğiyle yürütülen Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında Goodyear Lastikleri tarafından hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi eğitim projesi üretilmiştir.

Projenin öğrencilere yönelik etkinlikleri, öğrencilerin Trafik ve İlk Yardım dersini, etkileşime dayalı bir öğretme yaklaşımı olan Örnek Olay İncelemesi yöntemi ile öğrenmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

12’nci sınıf Trafik ve İlk Yardım dersini destekleyen eğitim paketi, 10 adet örnek olaydan oluşmaktadır. Bu örnek olaylar, projenin hazırlık sürecinde gerçekleştirilen Ortaöğretime Yönelik Trafik ve Yol Güvenliği Projesi Odak Grup Görüşmeleri ve Proje Raporu dokümanından edinilen bilgilere ve Ortaöğretim Trafik ve İlk Yardım Dersi Öğretim Programı ilkelerine uygun olarak ve programda belirtilen kazanımları edindirmek üzere kurgulanmıştır.

Örnek olay incelemesi yöntemi, belirli bir konuyla ilgili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözümlenmesi yoluyla, öğrencilerin o konuyla ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanılan, katılımcı bir yöntemdir.

Bu yöntem, trafik gibi büyük kayıplar yaşadığımız bir alanda, sınıftaki bütün öğrencilerin sunulan örnek olaylar üzerinden yoğun bir zihinsel çaba göstererek tartışmalarına olanak sağlaması sayesinde, öğrenci odaklı bir eğitim olanağı sağlamaktadır. Bu yöntemle:

 • Soyut düşünceler uygulamaya dönüştürülür;
 • Öğrencilerin bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma ve tartışma özellikleri gelişir;
 • Öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarını geliştirmeleri olanağı doğar.

 • Öğrencilere yönelik başka bir etkinlik de, okullardaki Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulüplerinin etkin çalıştırılmasının sağlanması sayesinde öğrencilerin ilgi ve üretken enerjilerinin trafik konusuna yoğunlaştırılmasını amaçlıyor. Yöntem, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulüplerine üye öğrencilerin trafik sorununu ele alan bir kampanya tasarlamasını sağlamaktır. Projenin bu adımında gerekçeler şunlardır:

 • Öğrencilerin enerji ve ilgilerini trafik konusuna yönlendirmek için trafik konulu bir kampanya düzenlemelerini isteyerek, öğrenci merkezli eğitim ilkelerine uygun bir kulüp çalışması gerçekleştirebiliriz;
 • Bu çalışmayı çeşitli biçimlerde ödüllendirerek öğrencileri katılımcı olmaları için teşvik edebiliriz;
 • Bu projeye katılan öğrenciler böylece hem kendileri hem başkaları için trafik adına önemli bir iş yapmış olacak ve "yaparak-yaşayarak" öğrenecekler.
 • Projenin Paydaşları

 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları
 • Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
 • Projenin Hedef Kitlesi

  Proje kapsamında belirlenen okulların,

 • Trafik ve İlk Yardım dersi öğretmenleri
 • Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü danışman öğretmenleri
 • Trafik ve İlk Yardım dersini alan 12’nci sınıf öğrencileri
 • Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü üyesi olan tüm öğrencileri
 • Söz konusu öğrencilerin velileri
 • Okul servis sürücüleri